Archivní materiály

• Všem příznivcům vodňanského fotbalu

• Žádost o zapůjčení či darování archivních materiálů

Jak jistě všichni víte, letos společně oslavíme 120 let od založení našeho milovaného klubu.

Pro co nejobsáhlejší a nejpodrobnější zdokumentování historie klubu od počátků po současnost, shromažďujeme pro digitální archivaci všechny materiály, které se týkají vodňanského sportovního klubu. Jedná se fotografie, brožury, tiskoviny, audio či videozáznamy, samozřejmě i dresy, kopačky, vlaječky, upomínkové předměty.

Všechny případně zapůjčené archiválie budou digitálně nafoceny a vráceny zpět majitelům v původním stavu!

Digitální materiály budou uloženy do nově založeného archivu a též zpracovány formou tapet, jako výzdoba jak nově rekostruované klubovny, tak vestibulu hlavní budovy a bufetu. V neposlední řadě též připravujeme výstavu pro širokou veřejnost.

Vzhledem k tomu, že čas je naším nepřítelem, prosíme o co možná nejrychlejší doručení na kontaktní místa:
• sekretář klubu, Palackého 1232, Vodňany, Handšuh Karel ml., 602977789
• předseda klubu, Karel Handšuh st., Smetanova 1001, Vodňany
• popř. kdokoli ze členů výboru klubu

Za případné darování či zapůjčení předem děkujeme.

Výbor FK Vodňany